Đối tác

NGHÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA SỢI

 CÔNG TY CONCORD

Đ/c:  Nhơn Trạch - Đồng Nai

CÔNG TY FORMOSA

Đ/c:  Nhơn Trạch - Đồng Nai