CÔNG TY TNHH MTV HÁN THÁI VIỆT NAM
Công nghệ hàn đắp cứng bề mặt, gia công cơ khí

HÀN ĐẮP CỨNG BỀ MẶT

 HÀN TIG

HÀN GIÓ ĐÁ

 

GIA CÔNG CƠ KHÍ​

 

 

 Cân bằng động

 Máy tiện 4M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máy tiện 1M

Máy tiện 5M

Máy mài 1M

Máy mài 7M (NC)

Công nghệ gia công:

Tiện, Mài, Đánh bóng

Hình thức gia công:
Ren, ren to/ nhỏ, trung cao, mặt bóng, mặt mờ

 

 


 

Năng lực gia công

Máy mài 7 mét(NC) : 1800mm*7000mm(L)

Cân bằng động : 1000mm*3000mm(L)

(Tải trọng tối đa 5 tấn)

Máy tiện 5 mét : 1000mm*5000mm(L)

Máy tiện 4 mét : 1200mm*4000mm(L)

Máy mài 1 mét : 260mm*1000(L)
Máy tiện 1mét : 350mm*1000(L)