Công nghệ hàn đắp cứng bề mặt, gia công cơ khí

HÀN ĐẮP CỨNG BỀ MẶT

 HÀN TIG

HÀN GIÓ ĐÁ

 

GIA CÔNG CƠ KHÍ​

 

 

 Cân bằng động

 Máy tiện 4M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máy tiện 1M

Máy tiện 5M

Máy mài 1M

Máy mài 7M (NC)

Công nghệ gia công:

Tiện, Mài, Đánh bóng

Hình thức gia công:
Ren, ren to/ nhỏ, trung cao, mặt bóng, mặt mờ

 

 


 

Năng lực gia công

Máy mài 7 mét(NC) : 1800mm*7000mm(L)

Cân bằng động : 1000mm*3000mm(L)

(Tải trọng tối đa 5 tấn)

Máy tiện 5 mét : 1000mm*5000mm(L)

Máy tiện 4 mét : 1200mm*4000mm(L)

Máy mài 1 mét : 260mm*1000(L)
Máy tiện 1mét : 350mm*1000(L)