Ứng dụng trong ngành công nghiệp chế tạo giấy

Ứng Dụng Điển Hình Về Ngành Công Nghiệp Giấy

  •   Trục Gợn Sóng
  •   Trục Lưới
  •   Trục Bạt
  •   Trục Tráng
  •   Trục Cuộn Giấy
  •   Trục Láng
  •   Trục Vít Máy Nghiền
  •   Dao Khuấy Hồ
          Trục Gợn Sóng

 

   Trục Láng

 

Trục Cuộn Giấy 

 

 

Trục Lưới

Trục Vít Phân Tán Nhiệt