Ứng dụng trong ngành công nghiệp thạch hoá, hoá sợi

1.Ứng Dụng Điển Hình Cho Ngành Công Nghiệp Thạch Hóa

* Máy nén cao áp dùng cho Ty Piston
* Van đầu nguồn, van bi và các loại van khác
* Các loại linh kiện máy bơm
* Bơm trục vít
* Cánh bơm
* Trục siêu bóng (Ra0.02μm)

* Máy ly tâm nằm ngang
* Khác

Máy nén cao áp dùng cho Ty Piston

Cánh Bơm

                                        Piston

 Áo trục của máy sấy

 

 2.Ứng Dụng Điển Hình Ngành Công Nghiệp Dệt Và Hóa Sợi

- Trục tăng đưa
- Lăn đưa rút
- Lăn tách biệt

- Ty dẫn dây

 

 

 

 

 

 

 

 

Lăn dẫn dây
(Lăn tách biệt) 

 Ty dẫn dây    

 

 

                                                 Lăn đưa rút