Vật liệu hàn đặc biệt, bột hợp kim, đại lý trục bán hàng và phục vụ

 

 

 Trục chìm 

Trục lò

Bán các loại que hàn

Bán các loại bột phun hàn

Thanh trượt cho lò nhiệt

Óng bức xạ