Trang nhất > Tin Tức

17/11/2023

Tin Tức | Hạng mục dịch vụ Hán Thái

1. Tái tạo phục hồi các vật liệu chống ăn mòn, chịu nhiệt cao, oxy hóa, các đặc tính mài mòn và không bám dính. 
2. Hàn đắp cứng bề mặt. 
3. Phun phủ tốc độ cao (HVOF) 
4. Phun phủ ARC,phun nóng, phun dây kim loại 
5. Phun Plasma, phun sứ Ceramic, Hàn hồ Plasma quang 
6. Gia công cơ khí chính xác: Máy tiện 5M, máy mài, 7M NC.... 
7. Điều chỉnh cân bằng động 
8. Các loại trục lăn ,làm mới trục và các bộ phận linh kiện. 
9. Thay đổi tính năng bề mặt trục bằng phương pháp phun phủ. 
10. Kinh doanh bột phun và que hàn 

 

 
Page Top