Phun phủ dây kim loại

金屬線熔射
  • 採用低溫熔射, 被熔射物不變質, 不變形.
  • 比電弧熔射表面更細緻.
  • 常用為工件尺寸復原用途

Phun phủ dây kim loại
  • Sử dụng phun phủ ở nhiệt độ thấp, Vật được phun phủ sẽ không bị biến chất và không biến dạng.
  • Bề mặt mịn màng hơn so với phương pháp phun Arc.
  • Thường được sử dụng để phục hồi kích thước.
Phun phu day kim loai