Trang nhất > Tin Tức

14/01/2024

Tin Tức | Phun phủ dây kim loại

Phun phủ dây kim loại
  • Sử dụng phun phủ ở nhiệt độ thấp, vật được phun phủ sẽ không bị biến chất và không biến dạng.
  • Bề mặt mịn màng hơn so với phương pháp phun ARC.
  • Thường được sử dụng để phục hồi kích thước.

Phun phủ ARC
  • Độ bám dính cao và chống căng phòng so với phun dây kim loại.
  • Tốc độ phun phủ chồng chất lên rất nhanh và có thể phun diện tích lớn hơn.
  • Vật liệu phun hạn chế dẫn điện mới được phun
phunphu 3
phunphu 4
Page Top