Phun phủ ARC

ARC Spraying
  • Độ bám dính cao và chống căng phòng so với phun dây kim loại.
  • Tốc độ phun phủ chồng chất lên rất nhanh và có thể
  • phun diện tích lớn hơn.
  • Vật liệu phun hạn chế dẫn điện mới được phun. 
ARC 1
 
ARC 2