Phun phủ Plasma

Plasma Spraying
  • Nhiệt độ ngọn lửa Plasma lên đến khoảng 15.000℃, chất liệu phun phủ phong phú.
  • Lớp phủ phun tỉ mỉ, lớp phủ gốm có thể chịu nhiệt và chống hóa chất ăn mòn.
  • Đối với vật được phun phủ có khí Argon bảo vệ, hiếm khi bị oxy hóa hoặc biến chất.
  • Vật được phun phủ có thể kiểm soát thi công dưới 200℃. 
Plasma 1
 
Plasma 2