Tái tạo các loại vật liệu chống ăn mòn, nhiệt độ cao, oxy hóa, các đặc tính mài mòn và không bám dính

Tái tạo các loại vật liệu chống ăn mòn, nhiệt độ cao, oxy hóa, các đặc tính mài mòn và không bám dính