Gia công Hán Thái có thể thực hiện các quy trình xử lý đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng về độ nhám, các dạng bề mặt của công kiện. với công nghệ xử lý và các dạng gia công: tiện, mài, đánh bóng (bao gồm cả thi công tại hiện trường), tiện đứng, mài phẳng: rãnh nhiễn/thô, rãnh xoắn, ren, bombe, gương, siêu gương, nhám/mờ.

Service03 img02 (1)

Đánh bóng trục gương

Service03 img03 (1)

Mài tròn bề mặt trục

Service03 img04 (1)

Trục gia công tại hiện trường

Service03 img05 (1)

Trục gia công tại hiện trường

Service03 img06 (1)

Gia công mài phẳng

Page Top