• Gia công trục gương trên máy

  • ỨNG DỤNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY
    Lợi dụng máy mài 7M tự động hóa, đạt đến điểm nâng cao của chất lượng bề mặt trục, đạt độ nhám ≦Ra0.02
    Giúp khách hàng nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất các sản phẩm màng chất lượng cao.