• Công Trình Phun Phủ Óng Tản Nhiệt ( Orv)

  • THI CÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG
    Phun Phủ Tại Nhà Máy Nhiệt Điện

    ORV chủ yếu sử dụng nước biển làm nguồn nhiệt, khi khí thiên nhiên hóa lỏng LNG đi qua các hàng óng với nước biển chảy qua bề mặt bảng điều khiển, LNG được làm nóng bằng nước biển và được chuyển đổi thành khí thiên nhiên (NG), thông qua lớp phủ chất liệu đặt biệt và xử lý hóa học, có thể tăng tuổi thọ của óng ORV.