• Phun trên trục Tua

  • THI CÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG
    Lợi dụng hệ thống thu hồi cát tự động, hệ thống phun phủ tự động, thời gian thi công ngắn, ô nhiễm thấp、không ảnh hưởng đến các thiết bị sản xuất khác của nhà máy