• Dao nghiền

  • Dây chuyền sản xuất của Lò Luyện Sắt và Đúc luôn luôn rất nghiêm ngặt,sữa đổi bề mặt có thể cải thiện xói mòn và thiệt hại tan chạy ở nhiệt độ cao và các vấn đề khác,do đó kéo dài tuổi thọ thiết bị và nâng cao chất lượng sản xuất.