• Trục đúc

  • Dây chuyền đúc liên tục và các ứng dụng điển hình.
    Dây chuyền sản xuất của Lò Luyện Sắt và Đúc luôn luôn rất nghiêm ngặt,sữa đổi bề mặt có thể cải thiện xói mòn và thiệt hại tan chạy ở nhiệt độ cao và các vấn đề khác,do đó kéo dài tuổi thọ thiết bị và nâng cao chất lượng sản xuất.