• Trục Kéo Dây

  • Trong dây chuyền sản xuất thép cán nóng có nhiều loại trục, như ổ trục, cải thiện bề mặt của phần chuyển động, công ty chúng tôi sử dụng đầy đủ các loại kỷ thuật làm cứng bề mặt, cải thiện triệt để các vấn đề về chất lượng và tuổi thọ của sản phẩm, sử dụng phun hàn thay thế cho hàn đắp, sử dụng phun hàn thay thế cho xi mạ là xu hướng bảo vệ môi trường của thế giới. Công ty chúng tôi tích lũy nhiều năm kinh nghiệm, là đối tác đáng tinh cậy nhất của bạn.
    Ứng Dụng Điển Hình Cho Nhà Máy Thép Cuộn/ Thép Cây & Thép Dây