• Trục lò (Cr3C2 Cermet)

  • Trục lò đòi hỏi ma sát phù hợp, và hiệu năng chống phục hồi, để đáp ứng phần lò tương ứng chúng tôi đã phát triễn lớp phủ khác nhau, như hợp kim cobalt-crom, gốm và gốm kim loại, thẩm chí việc sản xuất thép có độ bền cao.