• PISTON

  • Đáp ứng nhu cầu sữa chữa và bảo trì thiết bị công nghiệp thạch hóa.
    Trong các loại Bơm, Van, Máy nén...trên bề mặt của các bộ phận truyền dẫn, chúng tôi có thể cải thiện bề mặt tiếp xúc bằng các loại hợp kim chịu nhiệt độ cao NiCr và CoCr, hoặc bảo vệ bề mặt vượt trội bằng lớp phủ gốm, kéo dài tuổi thọ sử dụng và giảm thiểu đáng kể số lần sữa chữa.