• Dao Khuấy Hồ

  • ỨNG DỤNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY
    Quá trình này là xu hướng tốc độ cao và tiết kiệm lao động hơn, duy trì chất lượng của các bộ phận linh kiện ổn định càng cần thiết hơn, các bộ phận linh kiện của máy sản xuất giấy đa số yêu cầu có thể duy trì lực ma sát ổn định dài hạn để tránh bị kéo đứt đai, sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, sử dụng lớp phủ gốm sứ (Ceramic), gốm kim loại (Cermet)...để có thể đáp ứng nhu cầu của các khách hàng khác nhau.