• Vòng chịu mài mòn máy nghiền than

  • ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NĂNG LƯỢNG, XI MĂNG, GẠCH
    Dù cho ngành công nghiệp điện và xi măng rất khắc khe đối với những yêu cầu của chất lượng, những vẫn có thể sử dụng phương pháp hàn cứng bề mặt hoặc phun hàn để sửa chữa những linh kiện bị mài mòn do những bột than hoặc đá vôi gây ra. Công ty ứng dụng hàn hồ quang chìm, hàn gió đá và hàn hồ quang plasma và những phương thức khác…nghiên cứu và phát triển các loại vật liệu hàn chịu mài mòn, từ sản phẩm mới cho đến phục hồi hàn đắp để kéo dài thời gian sử dụng của linh kiện, duy trì hoạt động ổn định.