• Óng bức xạ

  • VẬT LIỆU HÀN ĐẶT BIỆT, TRỤC HỢP KIM ĐẶT BIỆT CỦA NHÀ MÁY THÉP, ĐẠI LÝ BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ
    Đặc biệt chuyên về sản phẩm ly tâm đúc hợp kim, bao gồm dây chuyền trục ủ lò liên tục nhà máy thép, ống tia phóng xạ, bồn mạ trục bên trong dây mạ kẽm liên tục và chuyền cán nóng thanh trượt lò gia nhiệt .v.v.