Kỹ Thuật

CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ

Công nghệ Phun Phủ là sử dụng ngọn lửa và hồ quang hoặc Plasma để năng lượng làm cho bột hoặc nguyên liệu hàn dạng dây (dây hàn) nóng chảy và đem nó phun lên bề mặt của phôi, kiên cố hình thành lớp phủ là một loại công nghệ của bề mặt, như bảng vẽ đã thể hiện dưới đây. Trong lĩnh vực công nghệ phun phủ có phun ngọn lửa, hồ quang, Plasma, phun phủ tốc độ cao và những cách khác nhau như thể hiện trong bảng, chủng loại nguyên liệu được sử dụng làm lớp phủ gồm có kim loại, hợp kim, gốm sứ, kim loại sứ và nhựa vv...

Phun phu toc do cao
Phun phủ tốc độ cao
ads_image
phun phu plasma
Phun phủ Plasma
ads_image
Phun phu day kim loai
Phun phủ dây kim loại

CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ

Công nghệ Phun Phủ là sử dụng ngọn lửa và hồ quang hoặc Plasma để năng lượng làm cho bột hoặc nguyên liệu hàn dạng dây (dây hàn) nóng chảy và đem nó phun lên bề mặt của phôi, kiên cố hình thành lớp phủ là một loại công nghệ của bề mặt, như bảng vẽ đã thể hiện dưới đây. Trong lĩnh vực công nghệ phun phủ có phun ngọn lửa, hồ quang, Plasma, phun phủ tốc độ cao và những cách khác nhau như thể hiện trong bảng, chủng loại nguyên liệu được sử dụng làm lớp phủ gồm có kim loại, hợp kim, gốm sứ, kim loại sứ và nhựa vv...

phun phu arc
Phun phủ Arc
ads_image
phun phu ngon lua dang bot
Phun phủ ngọn lửa dạng bọt

HÀN ĐẮP CỨNG BỀ MẶT

Hàn hồ quang chìm

Hàn hồ quang nổi

Hàn gió đá

Hàn TIG

Han ho quang chim
Hàn hồ quang chìm
ads_image
Han ho quang noi
Hàn hồ quang nổi

HÀN ĐẮP CỨNG BỀ MẶT

Hàn hồ quang chìm

Hàn hồ quang nổi

Hàn gió đá

Hàn TIG

han gio da
Hàn gió đá
ads_image
han tig
Hàn TIG

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Máy mài 7M

Máy tiện 5M

Máy mài 1M

Máy tiện 1M

Máy tiện 4M

Cân bằng động

May mai 7m
Máy mài 7M
ads_image
may tien 5m
Máy tiện 5M
ads_image
May mai 1m
Máy mài 1M

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Máy mài 7M

Máy tiện 5M

Máy mài 1M

Máy tiện 1M

Máy tiện 4M

Cân bằng động

may tien 1m
Máy tiện 1M
ads_image
may tien 4m
Máy tiện 4M
ads_image
can bang dong
Cân bằng động