Hàn đắp cứng bề mặt

Service02 img02 (1)
1
Hàn, hồ quang lỗi thuốc (FCAW) Là 1 trong những phương pháp hàn hồ quang. Hồ quang được tạo ra bằng cách điện cực nóng chảy tiêu hao liên tục tại vũng hàn. Dây hàn là dạng ống lõi thuốc có chứa chất hàn bên trong, chức năng chính là là tạo ra khí bảo vệ, tham gia phản ứng luyện kim, ổn định hồ quang, khử oxy và tạo ra xỉ hàn…trong quá trình hàn.
Service02 img03 (1)
2
Hàn khí(OFW) Là phương pháp hàn sử dụng một hoặc nhiều loại khí để gia nhiệt cho chi tiết hàn đạt tới trạng thái nóng chảy của kim loại và liên kết với nhau. Khi hàn có thể dùng vật liệu hàn để điền thêm vào vị trí hàn hoặc không, có hoặc không gia áp trong quá trình hàn.
3
Hàn, hồ quang chìm (SAW) Là 1 trong những phương pháp hàn, Một hoặc nhiều hồ quang được đặt xen kẽ giữa điện cực dây hàn và vũng hàn. Là quá trình hàn nóng chảy mà hồ quang cháy giữa dây hàn và vật hàn nằm dưới một lớp thuốc bảo vệ. Vì hồ quang được che chắn bằng 1 lớp thuốc bảo vệ nên gọi là hàn hồ quang chìm, còn có 1 loại hàn không có lớp thuốc bảo vệ, gọi là hàn hồ quang nổi (OAW).
Service02 img04 (1)

Hàn, hồ quang chìm (SAW)

Service02 img05 (1)

Hàn, hồ quang lõi thuốc (FCAW)

Page Top