Phun phủ Arc

電弧熔射
  • 比金屬線熔射至密著力, 抗張力強.
  • 熔射堆積速度快, 可做大面積熔射.
  • 線材限於導電才可熔射.

Phun phủ Arc
  • Độ bám dính cao và chống căng phòng so với phun dây kim loại.
  • Tốc độ phun phủ chồng chất lên rất nhanh và có thể phun diện tích lớn hơn.
  • Vật liệu phun hạn chế dẫn điện mới được phun.
phun phu arc