HOME > Ngành Thép

 • Other
  Trục Lò / Hearth Roll
 • Other
  Con lăn kẹp / Pinch Roll
 • Other
  Converter Skirt
 • Other
  Converter Skirt
 • Other
  Ống thổi oxy / Lance Tube
 • Other
  Con lăn đỡ / Table Roll
 • Other
  Ống bức xạ / CDQ Boiler tube
 • Other
  Wrapper Roll
 • Other
  Looper Roll
 • Other
  Disc Roll
 • Other
  Dao cắt chịu nhiệt / Hot Shear
 • Other
  Con lăn dẫn hướng / Guide Roller
 • Other
  Mâm kéo sợi / Capstan Roller
 • Other
  Cos xả băng / Segment Roll
 • Other
  Cos Nghiền / Rotary crusher
 • Other
  Trục Dìm / Sink Roll
 • Other
  Trục ổn định / Support Roll
 • Other
  Dao gió / Air Knife
 • Other
  Bơm xỉ / Snout Pump
 • Other
  Bạc lót / Sleeve
 • Other
  Bạc lót / Sleeve
 • Other
  Trục (con lăn) dẫn / Process Roll
Album cùng chuyên mục
Page Top